Игри

Информация за страница Храбрино

      Не са малко културните и природни забележителности в село Храбрино поне що се отнася до неговите площ и население. Намиращо се близо до Кюстендил и в сравнително красив планински район, селото предлага туризъм и други развлечения не само за гостите, но и за местните жители. Четири на брой параклиса и една църква красят околностите на мястото, а за тях има и известна достигнала до нас информация. В най-високата част на селото се намира един от параклисите, който носи името на Свети Димитър. Той е сравнително близо разположен до паметника, посветен на родопските партизани. Има още един добре познат параклис, който обаче носи името на друг светец – Свети Спас. За да стигнем до него, трябва да изминем разстоянието от пет километра до него и село Брестовица. Трябва и да съобразим, че ще ни се наложи да вървим по черен път, а не по добре изгладен пътен участък.

       Свети Спас е едно от старите имена на Храбрино, и то за период от цели три десетилетия. Ето защо жителите гледат на него с особена почит и уважение, а също така и му почитат деня на едно от редовните събития през годината. Не бива да забравяме и двата моста в селото с антична стойност, които се отнасят към епохата на римляните. Въпреки че в продължение на хиляди години буйните води на постоянно прииждащите реки минават близо до мостовете, те остават и към днешна дата изцяло непокътнати. За сметка на това не остават без сериозни щети градинските насаждения на хората, както и техните къщи. Карнавалните шествия с елементи на кукерски ритуали са в основата на празниците в селото, като те се провеждат през периода края на февруари и началото на март. Заедно с това се палят и ритуални обредни огньове, а целта е символно да се прогонят тъмните и зли сили на мрака и на тяхно място да дойдат здравето, дълголетието и благополучието. Всички по-важни религиозни празници се отбелязват с литургия от свещениците, ето защо хората не са чужди на изповядваната от тях религия. Не на последно място, през селото всяка година преминава участък от рали състезание.

        За да проверят състоянието на автомобилите си и да се заредят с енергия за ново каране, участниците спират в самия център на Храбрино. За поне три известни личности със сигурност се знае, че са родени в селото. Първият от тях е Георги Семерджиев, останал в нашата история като един от многото български генерали и партизани. Той доживява до 1993-та година, като по това време е на възраст от 74 години. Андон Шопов също като своя съселянин е български генерал и партизанин, само че умира година по-късно и освен това е роден през 1915-та. През тази година на десети август страната отбелязва за пръв път празника на родната ни авиация. А третата известна личност от селото е пак генерал и партизанин и се казва Атанас Шопов. Може да се предполага, че между двамата с фамилия Шопови има някаква роднинска връзка, още повече, че са от малко населено място.